یک تخت بیمارستانی برای 1250 نفر

به گزارش مجله عکسفا، مهدی اسماعیل پور-خبرنگار:مناطق و محله های غربی پایتخت در اغلب زمینه ها و امکانات شهری با کمبود و کاستی هایی روبه رو است.

یک تخت بیمارستانی برای 1250 نفر

مسائل و معضلاتی که با توجه به مختصات جغرافیایی، ساختار شهری، ویژگی های جمعیتی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی محله ها در منطقه9 و منطقه 21، بیشتر به چشم می آیند. یکی از کمبودهای جدی و اساسی شهروندان ساکن در مناطق غربی تهران، کمبود بیمارستان ها و درمانگاه های مجهزی است که باید جوابگوی نیازهای درمانی آنها بوده و در سریع ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت نیاز آنها را در زمینه بهداشت و درمان رفع کند. بر اساس آمار و محاسبات انجام شده و استانداردهای جهانی، تعداد بیمارستان ها، درمانگاه ها و تخت های بیمارستانی در مناطق غربی پایتخت پایین تر از استاندارد جهانی و حتی کمتر از استاندارد موجود در کشور است. سرانه تخت بیمارستانی به ازای هر 1000 نفر 3/1 است، اما این آمار در محله های غربی به 24/1 می رسد. از سویی نیز جانمایی همین تعداد بیمارستان و درمانگاه متناسب و مناسب نیست. برای مثال در منطقه 21 هیچ بیمارستانی وجود ندارد و مناطق 9 و 21 و 22 در کل 2 بیمارستان دارد، اما منطقه 5 دارای 5 بیمارستان است!؟ کمبود بیمارستان و تخت های بیمارستانی را در پهنه غربی را به شکل عددی و آماری و در گفت وگو با کارشناس شهری بررسی کرده ایم.

 • 26 هزار نفر یک مرکز درمانی

  در مجموع 61 مرکز درمانی مجهز شامل بیمارستان و درمانگاه در پهنه غربی فعال است که با توجه به جمعیت منطقه، تقریباً به ازای هر 26 هزار نفر یک مرکز درمانی در دسترس شهروندان مناطق 5، 9، 21 و 22 قرار گرفته است.

 • 1121 تخت بیمارستانی فعال

بر اساس آخرین آمار، در مجموع 1134 تخت بیمارستانی در پهنه غربی وجود دارد که از این تعداد 1121 تخت فعال است. با توجه به جمعیت ساکن منطقه به ازای هر 124 هزار و 500 نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد که از این تعداد کمتر از 110 تخت با تعرفه دولتی است و بقیه با تعرفه آزاد و نرخ بیمارستان های خصوصی محاسبه می شود که بر اساس استانداردهای جهانی، باید به ازای هر 1000 نفر 100 تخت بیمارستانی موجود باشد.

 • 200 هزار نفر یک بیمارستان

  براساس آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395، جمعیت ساکن در مناطق 5، 9، 21 و 22 بالغ بر یک میلیون و 393 هزار و 780 نفر است. به این ترتیب در پهنه غربی تقریباً به ازای هر 200 هزار نفر یک بیمارستان دولتی یا خصوصی وجود دارد که براساس استانداردهای جهانی باید برای هر 45 تا 50 هزار نفر یک بیمارستان وجود داشته باشد.

 • 48 درمانگاه شبانه روزی

48 درمانگاه شبانه روزی در پهنه غربی و مناطق 5، 9، 21 و 22 دایر است. از این تعداد 30 درمانگاه در منطقه 5 و 10 درمانگاه شبانه روزی در منطقه 22 موجود است و مناطق 9 و 21 هرکدام 4 درمانگاه شبانه روزی دارند. این درمانگاه ها، به ویژه در مناطق 9، 21 و 22 که سرانه بیمارستانی پایین است، نقش پررنگی در رفع نیازهای درمانی ساکنان پهنه غربی پایتخت دارند.

 • 6 بیمارستان خصوصی یک بیمارستان دولتی

7 بیمارستان در پهنه غربی تهران وجود دارد. از این تعداد تنها یک بیمارستان مهدی شریعت رضوی در منطقه 9، دولتی است و بقیه با تعرفه خصوصی و به نرخ آزاد به مراجعه کنندگان خدمات درمانی می دهند. منطقه 21 تنها منطقه تهران است که از داشتن بیمارستان محروم است. منطقه 9 که آن هم تنها یک بیمارستان دولتی دارد نسبت به سطح و کیفیت خدمات درمانی که در آن ارائه می شود، انتقادها و گلایه هایی به دنبال دارد. منطقه 22 دارای یک بیمارستان خصوصی با نام تریتا است. اما در منطقه 5، 5 بیمارستان با نام های پیامبران، صارم، امید، عرفان و نیایش وجود دارد که همه خصوصی هستند.

 • 54 درمانگاه

54 درمانگاه عمومی در پهنه غربی تهران فعال است. از این تعداد، منطقه 5 با 33 درمانگاه فاصله معناداری با 3 منطقه همجوار خود دارد. منطقه 22 با 11 درمانگاه شرایط بهتری از مناطق 9 و 21 دارد. درهرکدام از این 2 منطقه تنها 5 درمانگاه موجود است. هرچند با توجه به تعریف درمانگاه که باید به مؤسسه ای اطلاق شود که به شکل شبانه روزی، بیماران سرپایی را برای درمان بپذیرد و در موارد فوری یا نیازمند کمک های ویژه حداکثر 24 ساعت بیمار را تحت نظر قرار دهد و در صورت عدم بهبودی و داشتن مسائل خاص و نیازمند به خدمات بیشتر، باید هماهنگی لازم را برای دریافت پذیرش و اعزام به بیمارستان، فراهم کند، اما متأسفانه تعداد درمانگاه های استاندارد در این منطقه کمتر است.

 • 26 میلیون مترمربع یک بیمارستان!

4 منطقه پهنه غربی یعنی مناطق 5، 9، 21 و 22، در کل 183 میلیون و 436 هزار و 404 مترمربع که تنها دارای یک بیمارستان دولتی و 6 بیمارستان خصوصی است. به این ترتیب به ازای هر 26 میلیون و 205 هزار و 200 مترمربع، یک بیمارستان وجود دارد!

 • 3 میلیون مترمربع یک بیمارستان

اگر مجموع مراکز درمانی یعنی بیمارستان ها و درمانگاه ها را در نظر بگیریم، در کل در پهنه غربی پایتخت 61 مرکز درمانی مجهز در پهنه غربی وجود دارد که با توجه به وسعت و گستردگی مناطق 5، 9، 21 و 22 به ازای هر 3 میلیون مترمربع یک مرکزدرمانی مجهز در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

 • 67 هزار خانواده یک بیمارستان

  بر اساس آخرین سرشماری در سال 1395، 464 هزار و 602 خانوار در مناطق غربی پایتخت زندگی می کنند. به این ترتیب تقریباً به ازای هر 66 هزار و 500 خانواده، یک بیمارستان وجود دارد!

 • 8 هزار و 600 خانواده یک درمانگاه!

  به ازای هر 464 هزار و 602 خانوار که در پهنه غربی سکونت دارند، 54 درمانگاه موجود است. به این ترتیب تقریباً برای هر 8 هزار و 700 خانواده یک درمانگاه وجود دارد.

  7 هزار و 62 خانواده یک مرکز درمانی!

  اگر مجموع مراکز درمانی را در نظر بگیریم، به ازای هر 7 هزار 620 خانواده یک مرکز درمانی دولتی و خصوصی وجود دارد که شبانه روزی هم نیستند.

 • هر 3 میلیون و 400 هزارمترمربع یک درمانگاه

با توجه به تعداد درمانگاه های عمومی و مجهز مناطق غربی تهران که تعدادشان به 54 عدد می رسد، به طور تقریبی، در هر 3 میلیون و 400 هزارمترمربع، یک درمانگاه وجود دارد.

 • هر 26 هزار نفر یک درمانگاه

با توجه به تعداد درمانگاه های عمومی در پهنه غربی، تقریباً به ازای هر 26 هزار نفر یک درمانگاه وجود دارد که براساس استانداردهای تعریف شده این تعداد نیز کافی و مناسب نیست.

هر 3 میلیون و 400 هزارمترمربع یک درمانگاه

با توجه به تعداد درمانگاه های عمومی و مجهز مناطق غربی تهران که تعدادشان به 54 عدد می رسد، به طور تقریبی، در هر 3 میلیون و 400 هزارمترمربع، یک درمانگاه وجود دارد.

 • هر 26 هزار نفر یک درمانگاه

با توجه به تعداد درمانگاه های عمومی در پهنه غربی، تقریباً به ازای هر 26 هزار نفر یک درمانگاه وجود دارد که براساس استانداردهای تعریف شده این تعداد نیز کافی و مناسب نیست.

 • منطقه 22

مساحت: 59003253 مترمربع

جمعیت: 176500 نفر

خانوار: 54857

تعداد محله: 14

تعداد ناحیه: 4 ناحیه

بیمارستان دولتی: ندارد

بیمارستان خصوصی: یک بیمارستان با عنوان تریتا

تعداد تخت بیمارستانی: 200 تخت

درمانگاه: 11 درمانگاه

درمانگاه شبانه روزی: 10 درمانگاه

 • منطقه 9

مساحت: 19746502 مترمربع

جمعیت: 174115

خانوار: 57648

تعداد محله: 9 محله

تعداد ناحیه: 3 ناحیه

بیمارستان دولتی: یک بیمارستان با عنوان شریعت رضوی

بیمارستان خصوصی: ندارد

تعداد تخت بیمارستانی: 110 تخت(97 تخت فعال)

درمانگاه: 5 درمانگاه

درمانگاه شبانه روزی: 4 درمانگاه

 • منطقه 5

مساحت: 53161331 مترمربع

خانوار: 291665

جمعیت: 856565 نفر

تعداد محله: 17 محله

تعداد ناحیه: 7 ناحیه

بیمارستان دولتی: ندارد

بیمارستان خصوصی: 5 بیمارستان با نام های ابن سینا، پیامبران، صارم، امید، عرفان و نیایش

تعداد تخت بیمارستانی: 824 تخت

درمانگاه: 33 درمانگاه

درمانگاه شبانه روزی: 30 درمانگاه

 • منطقه 21

مساحت: 51525318 مترمربع

جمعیت: 186600

خانوار: 60432

تعداد محله: 13 محله

تعداد ناحیه: 3 ناحیه

بیمارستان دولتی: ندارد

بیمارستان خصوصی: ندارد

تعداد تخت بیمارستانی: ندارد

درمانگاه: 5 درمانگاه

درمانگاه شبانه روزی: 4 درمانگاه

 • راه حل کارشناسی شهرسازی برای افزایش سرانه درمانی بیمارستان های مشارکتی بسازید

آرش قدس کارشناس شهرسازی و عضوسابق سازمان نظام مهندسی تهران با استناد به استانداردهای جهانی و اصول معماری و شهرسازی، وضعی بیمارستان ها در محدوده غربی پایتخت را نامناسب می داند و در این خصوص به مجله عکسفا محله می گوید: کشورهایی نظیر ژاپن، آمریکا، سوئیس و سوئد ضوابط و استانداردهای معماری و شهرسازی را رعایت می کنند و حتی یکی، 2 گام هم از آن جلوتر هستند. بنابراین اگر می خواهیم ملاک و معیار مشخصی برای مقایسه داشته باشیم باید خودمان را با این کشورها قیاس کنیم تا متوجه شویم به لحاظ اصول و استاندارد شهرسازی چه شرایطی داریم و در کدام نقطه ایستاده ایم. در این زمینه باید شاخص نسبت تخت به بیمار را در نظر بگیریم. با توجه به جمعیت و تعداد تخت های بیمارستانی کاملاً مشخص است که مناطق غربی تهران در این زمینه با فقر و کمبود شدیدی روبه روست. جدا از بحث کمبود تخت های بیمارستانی نسبت به جمعیت ساکن در مناطق غربی تهران، پراکندگی و جانمایی بیمارستان ها هم ایراد و مسائلی دارد. متأسفانه اغلب بیمارستان های تهران در مناطق 2، 3 و 6 متمرکز شده اند، آنهم در شرایطی که منطقه 21 فاقد بیمارستان است! یا به عنوان مثال در محدوده نیایش به فاصله یک کیلومتر از هم چند بیمارستان قرار گرفته است. از طرف دیگر این بیمارستان ها برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی در معابر باریک و پرترافیک قرار دارند که این موضوع رفت وآمد آمبولانس ها و دسترسی سریع شهروندان به خدمات درمانی را با مشکل و تأخیر روبرو کرده است. در مناطقی نظیر 21 و 22 که کمبود بیمارستان داریم، شهرداری و دولت می توانند به صورت مشارکتی با بخش خصوصی بیمارستان هایی بسازند.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 11 مهر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: ak3fa.ir شناسه مطلب: 243

به "یک تخت بیمارستانی برای 1250 نفر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "یک تخت بیمارستانی برای 1250 نفر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید