کاراته

محمود رشیدی برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگاران، ثبت نام از کاندیداهای انتخابات فدراسیون ورزش های رزمی از امروز 14 مرداد ماه شروع شد که در همان ساعات اولیه محمود رشیدی وارد عرصه انتخابات شد و ثبت کرد.

12 شهریور 1398