فرصت یک ماهه دفاتر پیشخوان برای ثبت اطلاعات در سامانه ارزیابی، ساعت کار دفاتر با تصمیم استانداری

به گزارش مجله عکسفا، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری گفت: دفاتر پیشخوان برای ثبت اطلاعات خود در سامانه ارزیابی یک ماه بیشتر فرصت ندارند چراکه اگر دفاتر اطلاعات خود را در سامانه وارد نکنند رتبه آنها 3 معرفی می شود.

فرصت یک ماهه دفاتر پیشخوان برای ثبت اطلاعات در سامانه ارزیابی، ساعت کار دفاتر با تصمیم استانداری

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی مجله عکسفا ،حجت عابدی اصل- دفتر پیشخوان خدمات دولتی، بخش عمومی و غیر دولتی یا دفتر پیشخوان، به دفاتری گفته می شود که دولت برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده است. تمام دستگاه های اجرایی دولتی موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند. این دفاتر به دست بخش خصوصی اداره می شوند. یکی از دلایل تشکیل این دفاتر جلوگیری از موازی کاری دستگاه های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیک بیان شده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد اشتغال، کار آفرینی ، اجرای طرح تکر یم ارباب رجوع و اجرای سیاست تمرکز زدایی پیشگام بوده و از این رهگذر به آزاد سازی و خصوصی سازی و واگذاری بسیاری از کارهای اجرایی به بخش خصوصی ،اقدام کرده است. ایجاد دفاتر ارتباطی نیز به منظور تحقق سیاست های یاد شده صورت گرفته و در حال حاضر هزاران دفتر ارتباطی سراسر کشور وجود دارد.

برای آشنایی با فعالیت های دفاتر پیشخوان دولت ساعاتی را با شهرام حی شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری که مسوولیت نظارت بر این دفاتر را دارند گفت و گو کردیم.

آنچه در گفت وگوی ما با شهرام حی شاد می خوانید:

بیش از 200 خدمت در دفاتر پیشخوان دولت انجام می شود

برای افزایش کیفیت خدمات وهمچنین مشتری مداری سامانه فرایند ارزیابی دفاتر را ایجاد کردیم

کشور دارای 6936 دفتر پیشخوان شهری است

شاخص های جمعیتی و ترافیکی در تعداد نیروهای دفاتر پیشخوان تاثیرگذار است

هر یک سال که از سابقه دفاتر می گذرد آنها 15 امتیاز کسب می کنند

میزان رضایتمندی مردم بر اساس نتایج نظرسنجی است

رتبه بندی با توجه به امتیازها بر اساس میزان جمعیت شهرها است

بیش از 200 خدمت توسط دفاتر ارائه می شود

محدودیتی برای فعالیت دفاتر پیشخوان دولت تا ساعت 8 شب نداریم

بیش از 200 خدمت در دفاتر پیشخوان دولت انجام می شود

فارس:در حال حاضر چه میزان خدمات در دفاتر پشخوان دولت در کشور انجام می شود؟

حی شاد: بیش از 200 خدمت در دفاتر پیشخوان دولت انجام می شود، درواقع بر اساس مصوبه هیأت وزیران به شماره 6611 سازمان تنظیمات و مقررات ماموریت صدور پروانه نظارت و کنترل تعرفه ها را بر عهده گرفته است که برای خدمات این سازمان اقدام به راه اندازی سامانه صدور پروانه کرد. از طرفی برای نظارت و کنترل تعرفه ها نیز سامانه 95 را ایجاد کرد و در ادامه سامانه ارزیابی و رتبه بندی را افتتاح کرد که به صورت سیستمی فعالیت می کند.

سازمان تنظیمات و مقررات برای نظارت و کنترل تعرفه ها نیز سامانه 95 را ایجاد کرد و در ادامه سامانه ارزیابی و رتبه بندی را افتتاح شد.

برای افزایش کیفیت خدمات و همچنین مشتری مداری سامانه فرایند ارزیابی دفاتر را ایجاد کردیم

فارس: درباره علت راه اندازی سامانه جامع ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت توضیح دهید.

حی شاد: از آنجایی که رسیدگی به مباحث درآمدی، ترافیک خدمات اینترنتی و دستگاه های ارائه دهنده خدمات بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است اقدام به راه اندازی سامانه ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت کردیم. این در حالی است که بر اساس مصوبه 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارزیابی دفاتر به صورت دستی انجام می شود. اما برای افزایش کیفیت خدمات و همچنین مشتری مداری سامانه فرایند ارزیابی دفاتر را ایجاد کردیم تا بتوانیم بهتر از گذشته به نظارت پرداخته و کیفیت خدمات به مردم را افزایش دهیم.

کشور دارای 6936 دفتر پیشخوان شهری است

فارس: خدمات الکترونیکی با چه تعداد دفتر پیشخوان در کشور انجام می شود؟

حی شاد: در حال حاضر ما در سراسر کشور دارای 6936 دفتر پیشخوان شهری و922 دفتر روستایی هستیم که همه آنها خوشبختانه دارای استانداردهای مورد نیاز هستند. به طوری که سنجه های نظارت ارزیابی تبدیل شده و توسط کمیسیون وزارت ارتباطات برای این دفاتر ابلاغ شده است. در واقع باید به این نکته اشاره کنم که همه دفاتر پیشخوان بر اساس کسب امتیازهای مختلف دارای رتبه و رتبه بندی بوده و گستردگی فعالیت آنها مشخص می شود. به طوری که حداقل فضای دفاتر باید 50 متر باشد که اگر به ازای هر 10 متر از مازاد استاندارد برخوردار باشد 150 امتیاز می گیرد.

همه دفاتر پیشخوان بر اساس کسب امتیازهای مختلف دارای رتبه و رتبه بندی بوده و گستردگی فعالیت آنها مشخص می شود.

شاخص های جمعیتی و ترافیکی در تعداد نیروهای دفاتر پیشخوان تاثیرگذار است

فارس: درباره امتیاز دفاتر در نقاط مختلف کشور و شاخص های تأثیر گذار در تعداد نیروهای دفاتر توضیح دهید.

حی شاد: مکان استقرار دفاتر پیشخوان دولت اگر در همکف ساختمان قرا داشته باشد 150 امتیاز و اگر در طبقات باشد 70 امتیاز خواهد داشت. البته پرسنل هر کدام از دفاتر بر اساس میزان مشترکی که دارند متفاوت است. به طوری که هر یک از دفاتر که اشتغال زائی خود استخدام کند به ازای هر فرد شاغل موجود در فهرست بیمه 10 امتیاز می گیرد. البته باید بگویم شاخص های جمعیتی و ترافیکی در تعداد نیروهای دفاتر پیشخوان تاثیرگذار است. به طوری که دفاتری که از نظر موقعیت جغرافیایی و تعداد مشتری زیادی داشته باشد بدون شک پرسنل بیشتری خواهد داشت.

هر یک سال که از سابقه دفاتر می گذرد آنها 15 امتیاز کسب می کنند

فارس: آیا دفاتر می توانند افرادی که دارای معلولیت هستند را استخدام کنند؟ رتبه هر یک از دفاتر چگونه محاسبه می شود؟

حی شاد: بله ، بر اساس قانون ماده 13 اگر هر یک از دفاتر پیشخوان دولت فرد معلولی را استخدام کند می تواند تا سقف 60 امتیاز دریافت کند به این معنی که هر یک نیروی معلول 20 امتیاز برای دفاتر محسوب می شود. این در حالی است که میزان رتبه بندی و امتیاز دهی دفاتر مختلف است. به طور مثال هر یک سال که از سابقه دفاتر می گذرد آنها 15 امتیاز کسب می کنند که می تواند تا سقف 190 امتیاز رشد داشته باشد.

هر یک سال که از سابقه دفاتر می گذرد آنها 15 امتیاز کسب می کنند که می تواند تا سقف 190 امتیاز رشد داشته باشد.

میزان رضایتمندی مردم بر اساس نتایج نظرسنجی است

فارس: آیا رضایت مندی مردم از خدمات دفاتر پیشخوان در امتیاز یا رتبه بندی دفاتر تأثیر دارد؟

حی شاد: خیر، یکی دیگر از نظارت هایی که ما بر روی دفاتر پیشخوان دولت انجام می دهیم میزان رضایتمندی مردم بر اساس نتایج نظرسنجی است به طوری که دفاتری که بین 51 تا 70 درصد رضایتمندی مردم را کسب کند 50 امتیاز می گیرد و آن دسته از دفاتر که بین 71 تا 80 درصد رضایت مردم را داشته باشند 100 امتیاز خواهند گرفت. این فرایند تا جایی که دفاتری که بین 81 تا 90 درصد رضایتمندی از آنها وجود داشته باشد 170 امتیاز و دفاتری که 91 تا 100 درصد رضایت مشتری های خود را جلب کند 250 امتیاز خواهند گرفت.

مجموع امتیازهای دفاتر در حوزه رضایتمندی به هزار امتیاز می رسد

فارس: به طور کلی هر یک از دفاتر باید در حوزه رضایتمندی مردم چند امتیاز کسب کنند؟

حی شاد: در مرحله اول باید بگویم در امتیاز بندی دفاتر پیشخوان دولت 30 امتیاز را به کانون های کشوری و انجمن های صنفی استانی اختصاص داده ایم چرا که بسیاری از این دفاتر در این انجمن ها و کانون ها عضویت دارند و باید از طرف آنها امتیاز کسب کنند. در واقع در مجموع امتیازهای دفاتر در حوزه رضایتمندی به هزار امتیاز می رسد. اما در خصوص تخلفات نیز باید بگویم بر اساس تبصره کمیسیون شماره 3 جلسه 282 اگر دفاتر پیشخوان دولت دارای تخلف باشد امتیاز منفی و اخطار خواهد گرفت.

بر اساس کمیسیون بررسی تخلف مصوبه شماره 3 جلسه 282 اگر دفاتر پیشخوان دولت دارای تخلف باشد امتیاز منفی و اخطار خواهد گرفت.

رتبه بندی با توجه به امتیازها بر اساس میزان جمعیت شهرها است

فارس: آیا امتیازها در رتبه بندی دفاتر در شهرها و استان های مختلف متفاوت است؟

حی شاد: رتبه بندی با توجه به امتیازها بر اساس میزان جمعیت شهرها است به این معنی که شهرهایی که بیش از 50 هزار نفر جمعیت داشته باشند اگر دفاتر بین 650 تا هزار امتیاز بگیرند دارای رتبه یک هستند اما اگر این دفاتر بین 300 تا 649 امتیاز بگیرند رتبه دو بوده و در نهایت دفاتری که امتیاز آنها زیر امتیاز 300 باشند رتبه سه خواهند گرفت.

فارس: امتیازات دفاتر در سایر استان ها چگونه است؟

حی شاد: امتیازات دفاتر پیشخوان دولت در سایر استان ها به این شکل است که دفاتری که بین 500 تا هزار امتیاز کسب کنند رتبه یک هستند و دفاتری که بین 250 تا 499 امتیاز داشته باشند رتبه 2 و برخوردار بودن از امتیاز زیر 250 نیز رتبه 3 را برای آنها لحاظ می شود. این در حالی است که امتیازهای دفاتر پیشخوان دولت در شهرهای بیش از 50 هزار نفر به این شکل است که اگر دفتر پیشخوان دولت بین 300 تا هزار امتیاز داشته باشد رتبه یک می گیرد اما اگر بین 200 تا 399 امتیاز کسب کند رتبه 2 دارد و زیر امتیاز 200 نیز رتبه سه خواهد گرفت.

امتیاز 300 تا هزار، رتبه یک را برای دفاتر پیشخوان رقم می زند

فارس: درباره شرایط امتیاز دفاتر پیشخوان در شهرهای کم جمعیت بگوئید.

حی شاد: امتیاز دفاتر پیشخوان دولت در شهرهای زیر 50 هزار نفر بر اساس تعرفه ای که در نظر گرفته شده امتیاز 300 تا هزار رتبه یک را برای دفاتر پیشخوان رقم می زند اما امتیاز 150 تا 299 نیز رتبه 2 خواهد بود و زیر 150 امتیاز نیز رتبه 3 است.

پروانه دفاتری که دارای رتبه پایین هستند لغو می شود

فارس: مجازات دفاتری که رتبه پائین داشته باشند، چیست؟

حی شاد: دفاتری که دارای رتبه پایین هستندنشان از آن دارد که شکایت از آنها زیاد بوده که در این رابطه کمیته تخلفات با توجه به نوع تخلف آنها می تواند فعالیت آنها را متوقف کرده و منجر به لغو پروانه آنها شود.

تمامی دستگاه های اجرایی باید خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان انجام دهند.

بیش از 200 خدمت توسط دفاتر ارائه می شود

فارس: طبق دستورالعمل دولت چه تعداد فعالیت باید توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام شود؟

حی شاد: طبق تکلیفی که دولت برای دفاتر پیشخوان ابلاغ کرده است تمامی دستگاه های اجرایی که دارای خدمات الکترونیکی هستند باید خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان انجام دهند که این خدمات به طور کلی بیش از 500 خدمت است که باید طی فرایندی اینتسط دفاتر ارائه شود اما در حال حاضر بیش از 200 خدمت توسط دفاتر ارائه می شود که به مرور زمان باید به 500 خدمت افزایش یابد که برای این کار نیز دستگاه های اجرایی سامانه هایی برای ارائه خدمات خود تعریف کرده تا ما بتوانیم از طریق این دفاتر خدمات آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.

بیشترین ترافیک مربوط به خدمت سجام،سیم کارت ها و صدور کارت ملی است

فارس: بیشترین ترافیک در دفاتر دولت طی 2 سال اخیرمربوط به چه حوزه هایی بوده است؟

حی شاد: سال گذشته دفاتر پیشخوان دولت 28 میلیون ترافیک داشته اند که مربوط به خدمات دستگاه های اجرایی، اپراتور مخابراتی و شرکت ملی پست بوده است. البته باید به این نکته اشاره کنم که در حال حاضر بیشترین ترافیک در دفاتر پیشخوان دولت به ترتیب مربوط به خدمت سجام ، سیم کارت های سرپرست خانواده و صدور کارت ملی است که البته این ترافیک همواره در حال تغییر است.

تمامی ترافیک خدمات دفاتر پیشخوان باید از شبکه ملی اطلاعات انجام شود

فارس: آیا شبکه ملی اطلاعات در فعالیت دفاتر پیشخوان دولت نقش دارد؟

حی شاد: بله ، باید همه فعالیت های دفاتر پیشخوان دولت از شبکه ملی اطلاعات بهره مند شوند. به این معنی که خدماتی که دفاتر پیشخوان دارند تمامی ترافیک آنها باید از شبکه ملی اطلاعات انجام شود. در واقع باید توضیح دهم که شبکه ملی اطلاعات نقش واسطه بین دفاتر پیشخوان دولت، دستگاه های اجرایی و تامین کننده را دارند.

دفاتر پیشخوان برای ثبت اطلاعات خود یک ماه بیشتر فرصت ندارند

فارس: نحوه کار سامانه ارزیابی دفاتر پیشخوان را تعریف کنید.

حی شاد: سامانه ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت در شروع کار بر اساس اطلاعاتی که دفاتر در آن ثبت می کنند امتیاز و رتبه هریک از دفاتر را مشخص می کند که در این رابطه باید بگویم دفاتر پیشخوان یک ماه بیشتر فرصت ندارند تا بر اساس دستورالعمل ها اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل کنند چراکه اگر برخی از دفاتر اطلاعات خود را در سامانه وارد نکنند به عنوان دفاتری که رتبه آنها 3 است معرفی می شوند و تا 6 ماه آینده که ارزیابی دوم انجام خواهد شد باید منتظر بمانند تا اطلاعات خود را تصحیح کنند.

فارس: افزایش یا کاهش ساعت کاری دفاتر برعهده چه نهادی است؟

حی شاد: ساعت فعالیت دفاتر پیشخوان دولت با توجه به شیوع ویروس کرونا از ساعت 8 صبح تا 14 است که این ساعت در شهرها و استان های مختلف بر اساس تصمیم استانداران هر یک از استانهای کشور مشخص می شود. این در حالی که ما به هیچ عنوان هیچ محدودیتی برای فعالیت دفاتر پیشخوان دولت تا ساعت 8 شب با رعایت مصوبات و پروتکل های بهداشت نداریم.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 13 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: ak3fa.ir شناسه مطلب: 958

به "فرصت یک ماهه دفاتر پیشخوان برای ثبت اطلاعات در سامانه ارزیابی، ساعت کار دفاتر با تصمیم استانداری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فرصت یک ماهه دفاتر پیشخوان برای ثبت اطلاعات در سامانه ارزیابی، ساعت کار دفاتر با تصمیم استانداری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید